GCE Group anunță rebrand-uirea AFLAŢI MAI MULTE close
Acasa » Excluderea răspunderii

Excluderea răspunderii

Termeni şi condiţii de utilizare

Conţinutul acestui site poate fi utilizat numai în scop informativ personal. Acest lucru înseamnă utilizatorul poate vizualiza, copia, imprima şi distribui orice document publicat aici de către societatea GCE, cu condiţia să procedeze astfel numai în scopuri non-comerciale, iar în acest context să fie ataşat un link către GCE şi să fie păstrate toate drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate menţionate în aceste documente.

Niciun conţinut de pe acest site nu are voie să fie modificat, transmis, reprodus, publicat, acordat, vândut sau să-i fie oferită licenţa fără acordul prealabil scris al GCE.

Mărcile înregistrate şi drepturile de autor

Toate mărcile înregistrate, brandurile, logo-urile, textele, imaginile şi software-ul, care se găsesc pe acest site sunt (dacă sunt astfel marcate) proprietatea GCE sau a societăţilor fiice ale acesteia şi sunt protejate de legislaţia privind drepturile de proprietate intelectuală în vigoare.

Orice utilizare a brandurilor, logo-urilor, textelor, imaginilor şi software-ului este interzisă, cu excepţia cazului în care o astfel de utilizare este permisă în conformitate cu alineatul precedent.

Utilizarea neautorizată sau distribuirea oricărui material de pe acest site poate atrage sancţiuni civile sau penale, în conformitate cu legislaţia în vigoare. GCE îşi va apăra integral drepturile sale de proprietate intelectuală.

Politica de informare

Informaţiile de pe acest site sunt oferite ca atare”, fără garanţii explicite sau implicite de orice natură, inclusiv, dar fără a se limita la garanţii implicite de vandabilitate, de adecvare pentru un anumit scop şi de respectare a drepturilor.

GCE nu garantează acurateţea sau integritatea informaţiilor de pe acest site.

GCE nu se obligă să actualizeze informaţiile sau materialele de pe acest site. Informaţiile conţinute aici pot fi modificate şi incluse în noua versiune a acestui site oricând şi fără o notificare prealabilă.

Societatea GCE nu va fi responsabilă pentru niciun fel de daune, directe sau indirecte, punitive, incidentale, speciale sau de consecinţă, sau pentru orice alte pierderi care rezultă sau în orice fel legate de utilizarea sau de imposibilitatea de a utiliza acest site sau conţinutul acestuia, care apar fie în baza unui contract, prejudiciu, răspundere strictă sau altfel, chiar şi în cazul în care aceasta este informată asupra posibilităţii unei astfel de pierderi sau răspunderi.

Vă rugăm să reţineţi că descărcarea unui software se va face pe propriul dumneavoastră risc. Dacă nu sunteţi sigur în ceea ce priveşte caracterul adecvat al software-ului care poate fi descărcat de pe site-ul nostru, înainte de descărcarea acestuia, vă rugăm să cereţi sfatul unui specialist. De asemenea, este responsabilitatea dumneavoastră de a vă asigura computerul împotriva infectării cu viruşi.

Alte site-uri

Acest site poate conţine link-uri către site-uri aparţinând unor părţi terţe. Aceste link-uri servesc însă numai pentru confortul vizitatorilor şi societatea GCE nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul sau acurateţea informaţiilor de pe aceste site-uri, nici pentru respectarea vieţii private pe aceste site-uri.

Politica de confidenţialitate

GCE respectă confidenţialitatea utilizatorilor şi nu colectează, nici nu gestionează orice date cu caracter personal, cu excepţia cazului în care au fost furnizate societăţii GCE în mod voluntar. Dacă nu doriţi ca datele dumneavoastră să fie colectate, vă rugăm să ne informaţi.

GCE respectă legile naţionale de protecţie a datelor, care guvernează utilizarea şi colectarea datelor. Numele dumneavoastră, adresa de e-mail şi adresa poştală pot fi furnizate unor terţi, pentru a vă putea răspunde la întrebările dumneavoastră. Altfel, datele vor fi utilizate exclusiv în scopul ulterior tranzacţiilor realizate sau pentru dezvoltarea produselor.

Dacă mai sus nu este altfel menţionat, datele nu vor fi vândute unor părţi terţe sau împărtăşite cu acestea.

Contact

 

Pentru orice întrebări cu privire la termenii şi condiţiile de utilizare sau îndeosebi la politica de confidenţialitate, vă rugăm să ne contactaţi.