GCE Group anunță rebrand-uirea AFLAŢI MAI MULTE close
Acasa » Notă legală

Notă legală

Condiţiile conţinute în această notă se aplică asupra accesării şi folosirii prezentului website. Informaţiile existente în acest website vă sunt oferite pentru a le putea consulta şi utiliza şi totodată pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă. 

Toate informaţiile existente în acest website reprezintă proprietatea © copyright GCE Group,2018. Societatea poate revizui oricând Nota legală prin simpla actualizare a acestei postări. Ca atare, vă recomandăm să verificaţi periodic website-ul pentru a consulta nota legală actualizată întrucât aceasta vă este opozabilă. Anumite prevederi incluse aici pot fi înlocuite de înştiinţări sau condiţii legale expres menţionate în anumite pagini ale website-ului.

Acest site este protejat prin drepturi de autor, alte drepturi de proprietate intelectuală la care se adaugă toate drepturile analoage. Este publicat de GCE Holding AB (Grupul GCE) şi nu poate fi reprodus altfel decât prin descărcarea şi vizualizarea sa pe un singur CPU şi/sau prin imprimarea unui exemplar scris, în scop privat sau comercial. Website-ul nu poate fi altfel reprodus, transmis sau pus la dispoziţie in reţele fără a se fi obţinut în prealabil acordul scris al GCE. Toate drepturile sunt rezervate. Nu se permit încadrarea şi/sau crearea de legături spre pagini secundare. Toate legăturile (link-urile) vor direcţiona către http://www.gcegroup.com/en/. Se interzice in mod strict orice încercare de a afişa acest site în cadrul altui site. Vă rugăm să nu vă conectaţi direct la alte pagini de pe site decât dacă aţi obţinut în prealabil acordul scris în acest sens. Mai mult, în astfel de cazuri, nu ne asumăm răspunderea pentru accesarea materialelor existente pe alte site-uri legate de acest website. 

În timpul utilizării acestui website, puteţi coresponda cu, achiziţiona bunuri sau servicii de la sau participa in cadrul promoţiilor organizate de companiile de publicitate, editorii şi sponsorii acestui site dar şi ai produselor şi serviciilor GCE conexe. Orice astfel de reclame, contacte sau achiziţii, incluzând livrarea şi plata bunurilor şi/sau serviciilor precum şi orice alte clauze, condiţii, garanţii sau declaraţii asociate respectivelor corespondenţe, achiziţii sau promoţii vor viza exclusiv raportul dintre dvs. şi respectiva terţă parte. Legăturile de pe acest site către terţe website-uri sunt oferite doar in scop ilustrativ. Dacă utilizaţi aceste link-uri veţi părăsi automat site-ul. Societatea nu a revizuit website-urile aparţinând terţilor, nu controlează şi nu îşi asumă răspunderea pentru acestea sau pentru conţinutul afişat. Ca atare societatea nu aprobă sau nu face declaraţii despre acestea, despre materialul aflat aici sau despre rezultatele care pot fi obţinute în urma utilizării acestora. În cazul în care doriţi să accesaţi terţe website-uri legate de acest site vă asumaţi întreaga răspundere şi totodată agreaţi şi confirmaţi că GCE nu îşi asumă nici o răspundere, obligaţie sau responsabilitate cu privire la operaţiunile întreprinse între dvs. şi respectivele site-uri (corespondenţă, achiziţii sau promoţii).

Nu va exista niciun contract între dvs. și GCE pentru vânzarea de către aceasta a vreunui produs sau serviciu de pe acest site web decât dacă și doar până când GCE va accepta comanda dvs. prin e-mail, confirmând expedierea produsului. Acceptarea va fi considerată completă și comunicată în mod efectiv în momentul în care GCE vă transmite un e-mail (indiferent dacă primiţi sau nu respectivul e-mail). În scopul evitării oricăror dubii, toate contractele vor fi supuse legislaţiei englezo-suedeze, iar atât dvs. cât și GCE vă veţi supune irevocabil jurisdicției instanțelor suedeze.

Mărcile înregistrate, logo-urile şi mărcile de serviciu prezentate pe acest site constituie proprietatea exclusivă a GCE Holding AB sau a partenerilor acesteia (editori şi sponsori). Mai mult, nu se conferă drepturi de utilizare a acestor mărci înregistrate, de serviciu şi logo-uri fără autorizarea scrisă exprimată de GCE Holding AB. GCE a întocmit cu cel mai înalt grad de atenţie şi profesionalism conţinutul acestui site şi ca atare nu îşi asumă responsabilitatea (inclusiv răspunderea pentru pierderi indirecte, pierderea profitului sau a cifrei de afaceri) privind un anumit material sau vizând o utilizare specifică a respectivului material. Mai mult, nu se acceptă nici o responsabilitate pentru eventuale erori sau omisiuni în ceea ce priveşte informaţiile conţinute de acest site, indiferent dacă aceste erori sau omisiuni derivă din neglijenţe, accidente sau orice alte cauze. Nu se acceptă responsabilitatea privind situaţia sau statutul niciunei societăţi menţionate în acest site.

Această notificare este emisă de:

GCE Group AB înfiinţată in Suedia, înregistrată cu nr. 556651-1167, cu sediul social aflat în Suedia, la adresa Källvattengatan 9, Box 21044, 212 23 Malmö.

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE PRIVIND CLIENŢII

Prezenta Politică de Confidenţialitate privind Clienţii reglementează colectarea, divulgarea şi utilizarea informaţiilor personale şi a datelor vizând clienţii existenţi şi potenţiali („Dvs.”) ai Gas Control Equipment Holding AB (societate înmatriculată în Suedia cu nr. 556682-9650, având sediul social la adresa: Källvattengaten 9, Box 21044, 212 23 Malmö, SUEDIA), şi respectiv ai entităţilor asociate (menţionate colectiv ca "noi", "nouă", sau "al/a noastră"). Aceste entităţi asociate îşi pot avea sediul şi în afara Spaţiului Economic European. Această Politică de confidenţialitate vă oferă detalii privind datele personale pe care le colectăm, dar şi despre modul în care folosim aceste date şi despre drepturile dvs. de a controla informaţiile personale care vă vizează şi pe care le deţinem.

Respectăm dreptul dvs. la confidenţialitate şi ca atare vom prelucra informaţiile personale pe care ni le oferiţi, în concordanţă cu legile in vigoare privind protecţia datelor personale.

Vă recomandăm să citiţi cu atenţie această Politică întrucât aceasta prezintă ce informaţii personale colectăm şi cum sunt gestionate acestea. Prin continuarea folosirii serviciilor noastre (inclusiv website-urile şi aplicaţiile noastre), conformaţi că aţi citit, înţeles şi agreat în întregime această Politică. În cazul în care nu agreaţi în întregime prevederile acestei Politici vă recomandăm să nu utilizaţi produsele sau serviciile noastre. Totodată vă recomandăm să consultaţi periodic această Politică întrucât pot surveni completări sau modificări ale acesteia. 

În cazul în care aveţi nelămuriri privind modul de colectare, stocare şi utilizare a informaţiilor personale vă rugăm să ne contactaţi prin email la adresa policy-info@gcegroup.com sau să ne scrieţi la următoarea adresă: The Data Protection Co-ordinator, GCE Holding AB Källvattengatan 9, Box 21044, 212 23 Malmö, SUEDIA. 

 

COLECTAREA INFORMAŢIILOR PERSONALE

Colectarea datelor de către GCE

We may collect and process the following personal information:

 • Numele dvs.;
 • Denumirea societăţii dvs.;
 • Informaţii privind procesarea plăţilor;
 • Adresa poştală a societăţii sau a organizaţiei;
 • Adresa de email a societăţii sau a organizaţiei;
 • Numere de telefon fix sau mobil;
 • Detalii privind livrările efectuate;
 • Dar şi orice alte informaţii personale non-sensibile;
  • Obiectul de activitate
  • Funcţia ocupată sau rolul îndeplinit 
  • Informaţii de ordin comercial vizând societatea
  • Informaţii demografice de nivel înalt. 

Dacă folosiţi website-ul nostru, putem de asemenea să colectăm informaţii despre dvs. sau despre computerul dvs. atunci când navigaţi pe site pentru a vă putea facilita utilizarea serviciilor disponibile; totodată putem să colectăm informaţii anonime despre dvs. şi despre computerul dvs. pentru a putea face analize în scopul sprijinirii optimizărilor permanente aduse produselor şi serviciilor noastre.

Colectarea datelor pentru bazele de date GCE

Compilăm de asemenea numeroase baze de date, publicaţii şi produse pentru industria echipamentelor de control al gazelor la nivel mondial. Colectăm, stocăm şi comercializăm informaţii privind societăţile implicate in acest sector de activitate. Informaţiile sunt furnizate direct de societăţi prin intervievări directe, iar noi suntem autorizaţi, în baza acordului exprimat de acestea, să publicăm şi să distribuim informaţiile către terţe părţi. Conţinutul informaţiilor colectate include informaţii despre produse şi numele persoanelor de contact cu funcţii manageriale. Nu publicăm sau nu distribuim terţilor adresele personale de email sau numerele de telefon personale. 

BAZA LEGALĂ PENTRU PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR

Vom prelucra datele dvs. personale dacă v-aţi dat acordul (pe care îl puteţi retrage ulterior, dacă ne bazăm pe acesta ca bază legală) in vederea încheierii contractelor cu dvs. sau dacă prelucrarea acestor date este necesară pentru interesele noastre legitime sau pentru interesele legitime ale terţilor, de exemplu, pentru efectuarea de studii de piaţă sau, dacă sunteţi deja client, pentru promovarea bunurilor şi serviciilor noastre.

Dacă prelucrăm informaţii personale de natură sensibilă (de exemplu, nevoi alimentare), vom face acest lucru doar dacă există şi se respectă o bază legală suplimentară de prelucrare; în general, acest lucru înseamnă că v-aţi dat acordul explicit în acest sens (acord care poate fi oricând retras). În momentul în care aceste informaţii personale nu mai sunt necesare (de exemplu, după închiderea/expirarea unui eveniment), vom îndepărta datele într-o manieră sigură şi securizată.

FOLOSIREA INFORMAŢIILOR PERSONALE

Utilizăm informaţiile personale pe care le colectăm de la dvs. pentru a răspunde cerinţelor dvs. privind procesarea plăţilor dar şi pentru a vă furniza bunurile şi serviciile. Datele dvs. sunt de asemenea prelucrate dacă acest lucru se impune prin lege dar şi pentru a exercita sau pentru a ne apăra împotriva eventualelor pretenţii legale.

Vă putem contacta periodic în scopul efectuării unor studii sau pentru a vă informa despre oferte speciale sau alte servicii compatibile cu preferinţele dvs. Dacă va fi cazul, vom obţine acordul dvs. pentru a face aceste lucruri. În cazul în care nu mai doriţi să vă transmitem informări, vă recomandăm să urmaţi instrucţiunile aferente opţiunii „dezabonare”, opţiune care se regăseşte in comunicările trimise.

În cazul în care intenţionăm să folosim datele dvs. personale în alt scop, vă vom informa despre modul în care intenţionăm să le utilizăm după colectare. 

Vom prelucra datele personale doar în scopurile specifice enunţate mai sus sau în alte scopuri permise in mod specific de lege. Datele dvs. personale vor putea fi prelucrate doar în măsura în care va fi necesar şi doar în scopurile evidenţiate mai sus.

Dacă alegeţi să activaţi o aplicaţie disponibilă în oricare din evenimentele sau revistele noaste, vă recomandăm să vă asiguraţi că aţi citit in prealabil politica de confidenţialitate a furnizorului aplicaţiei sau /şi revistei, să vă familiarizaţi cu modul în care aplicaţia funcţionează şi vă informaţi cu privire la modul în care vă puteţi exercita controlul asupra utilizării datelor dvs. personale.

STOCAREA INFORMAŢIILOR DVS. PERSONALE

Vom păstra informaţiile dvs. personale doar dacă acestea sunt necesare pentru un anumit scop. Avem o obligaţie statutară să păstrăm anumite evidenţe pe o perioadă minimă de timp, de exemplu, acele date personale conexe achiziţionării unui produs sau serviciu de la GCE. Nu vom reţine datele care nu au legătură cu achiziţia unui produs sau serviciu GCE pe o perioadă mai lungă de 5 ani. Vom reţine şi utiliza informaţiile personale dacă acest lucru este necesar pentru respectarea obligaţiilor legale asumate, pentru soluţionarea litigiilor şi pentru punerea in executare a contractelor.

UTILIZAREA WEBSITE-ULUI & COOKIE-URI

În cazul în care utilizaţi website-urile noastre, vom folosi informaţiile dvs. personale pentru a vă ajuta să vă autentificaţi în contul dvs. personal şi în zonele restricţionate ale site-urilor noastre dar şi pentru a permite utilizarea viitoare de către dvs. a website-urilor. Vă putem folosi adresa IP pentru a putea diagnostica problemele survenite la nivelul serverului nostru sau pentru a ne putea administra website-urile. Putem efectua analize ale traficului utilizatorilor pentru a măsura gradul de utilizare a site-ului şi totodată pentru a optimiza atât serviciile oferite cât şi conţinutul site-urilor. Aceste analize se vor efectua prin utilizarea adreselor IP şi a fişierelor temporare de tip cookie.

Putem de asemenea să folosim cookie-uri pentru a facilita procesul de autentificare ulterior înregistrării dar şi pentru a vă oferi informaţii individualizate, atunci când reveniţi pe site-urile noastre. Prin cookie-uri, se înţeleg informaţiile stocate de browser-ul web în hard drive-ul computerului dvs. Majoritatea browser-elor acceptă în mod automat cookie-uri însă, de regulă, puteţi modifica setările browser-ului pentru a preîntâmpina acceptarea implicită. În cazul în care respingeţi utilizarea de cookie-uri, trebuie să aveţi în vedere faptul că acest lucru poate afecta eficienţa funcţionării website-ului.

 

POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE

Faptul că ne utilizaţi website-ul înseamnă că aţi agreat utilizarea de cookie-uri, conform aspectelor enunţate în această politică.

CE SUNT COOKIE-URILE?

Un web cookie (o tehnologie de colectare a datelor utilizată pe scară largă), reprezintă de fapt un fişier text care poate fi introdus in browser-ul computerului dvs. personal sau al telefonului mobil şi care poate fi citit cu ocazia următoarei vizitări a website-ului. Un cookie poate fi un cookie de „sesiune”, adică un cookie care rămâne stocat in browser-ul dvs. atât timp cât vizitaţi un anumit site şi care dispare imediat ce închideţi browser-ul, sau „persistent”, adică rămâne stocat pe browser-ul dvs. pe o perioadă mai lungă de timp. Se pot colecta şi utiliza in formă agregată informaţii dintr-un cookie sau datele pot fi colectate într-un profil sau fişă individuală. Fişa individuală poate fi unică şi anonimă în acelaşi timp in timp ce profilul poate fi corelat la informaţiile cu care vă identificaţi ca persoană. Puteţi modifica setările browser-ului dvs. pentru a şterge cookie-urile sau pentru a împiedica acceptarea implicită a acestora. În cazul în care optaţi să nu primiţi cookie-uri, nu putem garanta faptul că experienţa dvs. pe site va fi la fel de eficientă şi rapidă ca atunci când le acceptaţi. 
Pentru mai multe detalii despre cookie-uri, consultaţi: www.allaboutcookies.org.

CUM UTILIZĂM COOKIE-URILE?

Putem folosi aceste cookie-uri pentru o serie de scopuri, ca de pildă:

 1. Cookie-uri esenţiale
  Putem folosi un număr limitat de cookie-uri esenţiale pentru serviciile speciale pe care le-aţi solicitat sau din motive de securitate. O parte din site-urile noastre utilizează cookie-uri pentru funcţia de „adăugare in căruciorul de cumpărături” atunci când achiziţionaţi servicii sau oferte. În particular, dacă v-aţi înregistrat pe un site sau dacă utilizaţi un portal dedicat clienţilor, putem utiliza un cookie pentru a putea autentifica telefonul mobil sau computerul dvs. de pe care v-aţi autentificat. Website-ul nostru foloseşte de asemenea un singur cookie  ("GCECookiesAllowed") pentru a împiedica afişarea repetată a banner-ului de avertizare privind cookie-urile.
 1. Cookie-uri de performanţă 
  Permitem terţilor, inclusiv Google Analytics, să configureze cookie-uri de analiză sau de performanţă pentru a colecta şi raporta informaţii globale. Aceste cookie-uri ne prezintă rapoarte colective, neputând deci să vă identifice. Folosim aceste rapoarte pentru a înţelege maniera in care website-urile sunt utilizate şi modul în care le putem optimiza utilitatea pentru clienţii noştri. 
 1. Cookie-uri funcţionale
  O serie de cookie-uri susţine de asemenea modul in care website-urile noastre funcţionează, identificând computerul dvs. sau dispozitivul final în mod unic dar anonim. Aceste cookie-uri pot, de exemplu, să memoreze preferinţele dvs. lingvistice sau pot recunoaşte activitatea unei persoane în cursul unei singure sesiuni.

În cazul în care vă înregistraţi pe un site, folosim cookie-uri pentru a asocia prezenţa dvs. cu un anumit nume de utilizator şi parolă sau cont. Putem folosi un cookie de tip „persistent” pentru a vă recunoaşte automat de fiecare dată când reveniţi pe respectivul site, însă doar dacă ne solicitaţi acest lucru. Putem folosi cookie-uri pentru a pre-popula autentificarea dvs. sau formularele pe care le completaţi pe site cu informaţiile deja furnizate.

Putem efectua analize ale traficului utilizatorilor pentru a măsura gradul de utilizare a site-urilor noastre dar şi pentru a îmbunătăţi conţinutul site-urilor şi pentru a ne optimiza serviciile. Aceste analize se vor efectua prin adresele IP şi prin cookie-uri.

Folosim web beacons (balize web) şi pixeli in emailurile transmise pentru a urmări livrarea şi rata de deschidere a acestora. Furnizorul nostru de e-mail transmite cookie-uri pentru a recunoaşte răspunsul utilizatorului. Se raportează şi se stochează în baza noastră de date rezultate privind adresele de e-mail ale persoanelor şi profilele contului. 

WEBSITE-URI APARŢINÂND TERŢILOR 

Serviciile noastre (inclusiv website-urile şi aplicaţiile) pot conţine link-uri către alte website-uri operate de terţi. Atenţie: această politică se aplică doar asupra informaţiilor personale pe care le colectăm prin intermediul website-urilor şi aplicaţiilor şi ca atare nu se asumăm răspunderea pentru informaţiile personale pe care terţii le pot colecta, stoca şi utiliza prin intermediul propriilor site-uri. Ca atare, întotdeauna trebuie să citiţi politicile de confidenţialitate ale fiecărui site pe care îl vizitaţi.

CUM PUTEŢI CONTROLA COOKIE-URILE

Cookie-urile pe care le folosim sunt esenţiale pentru modul in care utilizaţi site-urile web. Cookie-urile de performanţă ne dau posibilitatea să percepem utilizatorii ca un întreg unitar dar şi să optimizăm modul în care site-urile noastre satisfac cerinţele şi aşteptările utilizatorilor. Cookie-urile pe care le folosim pentru procesul de înregistrare ne oferă posibilitatea de a ne desfăşura activitatea online. Fără aceste cookie-uri, există posibilitatea ca site-urile şi serviciile oferite, sau parte din acestea, să nu funcţioneze in mod optim.

Faptul că ne utilizaţi website-ul înseamnă că aţi agreat utilizarea de cookie-uri, conform aspectelor enunţate în această politică. Dacă însă doriţi să vă revocaţi acordul sau parte din acesta, puteţi controla cookie-urile şi anunţurile publicitare ale terţilor după cum urmează:

Comenzile browser-ului

Majoritatea browser-elor vă oferă o serie de oportunităţi pentru a controla sau bloca cookie-urile. Aceste comenzi se regăsesc de regulă în meniul „opţiuni” sau „preferinţe”. Pentru asistenţă suplimentară vă recomandăm să consultaţi setările „Help”. 

PREZENTA POLITICĂ DE CONFIDENŢIALITATE

În cazul în care se modifică politica noastră de utilizare a cookie-urilor vom posta modificările aduse acestei politici. Vă recomandăm să verificaţi periodic întrucât practicile de colectare online a datelor şi modul de utilizare a acestora se află într-o continuă evoluţie. Pentru a ne contacta despre această politică ne puteţi trimite un email la adresa policy-info@gcegroup.com Atunci când ne scrieţi indicaţi cu exactitate website-ul la care face referire întrebarea dvs.

TERŢE PĂRŢI / DISTRIBUIREA DATELOR

Informaţiile dvs. personale vor fi divulgate doar la nivel intern şi doar către terţii furnizori care execută anumite funcţii în numele nostru, ca de pildă: în scopul efectuării operaţiunilor de procesare conexe procesării plăţilor, furnizării de bunuri şi servicii, in scopul administrării website-ului, furnizării de asistenţă IT, întreţinerii datelor, activităţilor de marketing sau, către orice alte terţe părţi pe care le-aţi agreat sau către care se impune divulgarea acestor informaţii de către legislaţia aplicabilă.

Ne asumăm responsabilitatea pentru datele pe care le colectăm despre dvs. şi solicităm şi terţilor furnizori cărora le distribuim aceste date acelaşi nivel de protecţie, conform legislaţiei în materie. Vă asigurăm că am încheiat şi că este in derulare un contract relevant de prelucrare a datelor cu fiecare terţă parte cu care lucrăm pentru a ne asigura că aceştia respectă cu stricteţe toate prevederile legilor privind confidenţialitatea şi protecţia datelor.

Toate datele distribuite către terţii agreaţi vor fi securizate şi/sau criptate in scopul protejării securităţii acestora. Dacă agreaţi însă vă răzgândiţi ulterior ne puteţi contacta iar noi vă vom garanta că toate aceste activităţi vor fi oprite cu celeritate.

TRANSFERUL INFORMAŢIILOR PERSONALE

Putem transfera informaţiile personale către entităţile afiliate societăţii noastre cât şi către ceilalţi membri ai grupului nostru de societăţi (inclusiv către sucursala noastră din SUA). 

Atenţie: ţineţi cont de faptul că există posibilitatea ca statele din afara Spaţiului Economic European să nu ofere acelaşi nivel de protecţie a datelor ca şi ţările din SEE. Vă asigurăm că am încheiat şi că este in derulare un contract relevant de prelucrare a datelor cu fiecare terţă parte cu care lucrăm pentru a ne asigura că aceştia respectă cu stricteţe toate prevederile legilor privind confidenţialitatea şi protecţia datelor. Ne vom asigura că toate transferurile pe care le efectuăm vizând informaţiile dvs. personale vor fi securizate şi/sau criptate in vederea protecţiei.

SECURITATEA INFORMAŢIILOR PERSONALE 

Vom lua toate măsurile rezonabile şi adecvate din punct de vedere administrativ, tehnic şi organizaţional pentru a proteja informaţiile personale împotriva pierderii, sustragerii, accesului neautorizat, accesării, divulgării, modificării sau distrugerii. Anumite zone ale website-urilor pot fi protejate prin parole. Dacă sunteţi un utilizator al website-urilor noastre şi dacă deţineţi o parolă, puteţi ajuta la păstrarea confidenţialităţii acestora asigurându-vă că nu împărtăşiţi parola cu alte persoane. 

Facem demersuri pentru a valida in mod regulat informaţiile personale pe care le deţinem pentru a ne asigura că informaţiile sunt corecte şi, dacă este necesar, să le asigurăm. Informaţiile care nu mai sunt necesare in scop comercial şi pe care nu suntem obligaţi să le păstrăm conform legislaţiei in vigoare, vor fi distruse in mod regulat.

LUAREA DECIZIILOR AUTOMATE 

Nu folosim în mod obișnuit informații personale în scopul luării de decizii automate. Cu toate acestea, putem face acest lucru pentru a ne îndeplini obligațiile legale, caz în care vă vom informa despre o astfel de prelucrare și vă vom oferi ocazia de a obiecta sau de a configura și a executa campanii de marketing automatizate în care veți avea întotdeauna opțiunea de dezabonare.

PROCESAREA CONFORM DREPTURILOR DVS. 

Dacă aveţi anumite drepturi în baza legilor privind protecţia datelor:

 • să solicitaţi accesul la informaţiile personale pe care le deţinem despre dvs.;
 • să împiedicaţi prelucrarea datelor în scopul marketingului direct;
 • să solicitaţi ca informaţiile inexacte să fie completate sau şterse;
 • să împiedicaţi prelucrarea care poate cauza modificări substanţiale negarantate sau disconfort dvs. sau persoanelor din jur;
 • să solicitaţi ca prelucrarea informaţiilor să fie restricţionată;
 • să obiectaţi faţă de prelucrarea informaţiilor (incluzând dreptul de a obiecta faţă de prelucrare invocând motive conexe situaţiei dvs. individuale, dacă ne bazăm pe condiţia interesului legitim ca bază legală de procesare)

Există posibilitatea ca aceste drepturi să nu se aplice in anumite cazuri, inclusiv cazurile în care trebuie să respectăm cerinţele legale, cazurile care ar încălca drepturilor unor persoane altele decât ale celor care solicită accesul sau (în cazul dreptului dvs. de a solicita acces la informaţiile personale), dacă cererea este vizibil nefondată sau abuzivă.

Dacă doriți să solicitați accesarea, corectarea, modificarea sau ștergerea informațiilor dvs. personale, vă rugăm să ne contactați folosind una din metodele de mai jos. Vă putem solicita informații specifice pentru a vă confirma identitatea. În anumite circumstanțe, de exemplu, dacă solicitați copii substanțiale ale documentelor, este posibil să percepem o taxă rezonabilă.

Cererea dvs. va fi procesată prompt și veți primi un răspuns în termen de o lună de la primirea solicitării dvs. Rețineți că această perioadă poate fi prelungită cu încă două luni în cazul în care cererile depuse sunt complexe și / sau numeroase. Într-un astfel de caz, veți fi informat despre prelungirea perioadei de respectare a legii și despre motivele pentru care acest lucru este necesar în termen de o lună de la primirea cererii dvs.

CUM NE PUTEŢI CONTACTA

În cazul în care aveţi nelămuriri privind politica de confidenţialitate, ne puteţi transmite un email la adresa policy-info@gcegroup.com sau ne puteţi scrise la adresa: The Data Protection Co-ordinator, GCE Holding AB Källvattengatan 9, Box 21044, 212 23 Malmö, SUEDIA

MODIFICĂRI ADUSE POLITICII DE CONFIDENŢIALITATE

Ne rezervăm dreptul de a completa sau de a modifica această politică de confidențialitate în funcţie de cum vom considera oportun, fără a vă anunța în prealabil. Vă rugăm să consultați regulamentul nostru de confidențialitate în mod regulat pentru a vă asigura că ați citit ultima versiune și că înțelegeți cum utilizăm informațiile personale. Prin continuarea utilizării serviciilor noastre sau a site-urilor noastre web, după publicarea modificărilor aduse acestor clauze, reprezintă acordul dvs. faţă de aceste modificări.
În vigoare din: 25 mai 2018