GCE Group anunță rebrand-uirea AFLAŢI MAI MULTE close
Acasa » Notă legală

Notă legală

Condiţiile conţinute în această notă se aplică asupra accesării şi folosirii prezentului website. Informaţiile existente în acest website vă sunt oferite pentru a le putea consulta şi utiliza şi totodată pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă. 

Toate informaţiile existente în acest website reprezintă proprietatea © copyright GCE Group,2018. Societatea poate revizui oricând Nota legală prin simpla actualizare a acestei postări. Ca atare, vă recomandăm să verificaţi periodic website-ul pentru a consulta nota legală actualizată întrucât aceasta vă este opozabilă. Anumite prevederi incluse aici pot fi înlocuite de înştiinţări sau condiţii legale expres menţionate în anumite pagini ale website-ului.

Acest site este protejat prin drepturi de autor, alte drepturi de proprietate intelectuală la care se adaugă toate drepturile analoage. Este publicat de GCE Group AB (Grupul GCE) şi nu poate fi reprodus altfel decât prin descărcarea şi vizualizarea sa pe un singur CPU şi/sau prin imprimarea unui exemplar scris, în scop privat sau comercial. Website-ul nu poate fi altfel reprodus, transmis sau pus la dispoziţie in reţele fără a se fi obţinut în prealabil acordul scris al GCE. Toate drepturile sunt rezervate. Nu se permit încadrarea şi/sau crearea de legături spre pagini secundare. Toate legăturile (link-urile) vor direcţiona către http://www.gcegroup.com/en/. Se interzice in mod strict orice încercare de a afişa acest site în cadrul altui site. Vă rugăm să nu vă conectaţi direct la alte pagini de pe site decât dacă aţi obţinut în prealabil acordul scris în acest sens. Mai mult, în astfel de cazuri, nu ne asumăm răspunderea pentru accesarea materialelor existente pe alte site-uri legate de acest website. 

În timpul utilizării acestui website, puteţi coresponda cu, achiziţiona bunuri sau servicii de la sau participa in cadrul promoţiilor organizate de companiile de publicitate, editorii şi sponsorii acestui site dar şi ai produselor şi serviciilor GCE conexe. Orice astfel de reclame, contacte sau achiziţii, incluzând livrarea şi plata bunurilor şi/sau serviciilor precum şi orice alte clauze, condiţii, garanţii sau declaraţii asociate respectivelor corespondenţe, achiziţii sau promoţii vor viza exclusiv raportul dintre dvs. şi respectiva terţă parte. Legăturile de pe acest site către terţe website-uri sunt oferite doar in scop ilustrativ. Dacă utilizaţi aceste link-uri veţi părăsi automat site-ul. Societatea nu a revizuit website-urile aparţinând terţilor, nu controlează şi nu îşi asumă răspunderea pentru acestea sau pentru conţinutul afişat. Ca atare societatea nu aprobă sau nu face declaraţii despre acestea, despre materialul aflat aici sau despre rezultatele care pot fi obţinute în urma utilizării acestora. În cazul în care doriţi să accesaţi terţe website-uri legate de acest site vă asumaţi întreaga răspundere şi totodată agreaţi şi confirmaţi că GCE nu îşi asumă nici o răspundere, obligaţie sau responsabilitate cu privire la operaţiunile întreprinse între dvs. şi respectivele site-uri (corespondenţă, achiziţii sau promoţii).

Nu va exista niciun contract între dvs. și GCE pentru vânzarea de către aceasta a vreunui produs sau serviciu de pe acest site web decât dacă și doar până când GCE va accepta comanda dvs. prin e-mail, confirmând expedierea produsului. Acceptarea va fi considerată completă și comunicată în mod efectiv în momentul în care GCE vă transmite un e-mail (indiferent dacă primiţi sau nu respectivul e-mail). În scopul evitării oricăror dubii, toate contractele vor fi supuse legislaţiei englezo-suedeze, iar atât dvs. cât și GCE vă veţi supune irevocabil jurisdicției instanțelor suedeze.

Mărcile înregistrate, logo-urile şi mărcile de serviciu prezentate pe acest site constituie proprietatea exclusivă a GCE Group AB sau a partenerilor acesteia (editori şi sponsori). Mai mult, nu se conferă drepturi de utilizare a acestor mărci înregistrate, de serviciu şi logo-uri fără autorizarea scrisă exprimată de GCE Group AB. GCE a întocmit cu cel mai înalt grad de atenţie şi profesionalism conţinutul acestui site şi ca atare nu îşi asumă responsabilitatea (inclusiv răspunderea pentru pierderi indirecte, pierderea profitului sau a cifrei de afaceri) privind un anumit material sau vizând o utilizare specifică a respectivului material. Mai mult, nu se acceptă nici o responsabilitate pentru eventuale erori sau omisiuni în ceea ce priveşte informaţiile conţinute de acest site, indiferent dacă aceste erori sau omisiuni derivă din neglijenţe, accidente sau orice alte cauze. Nu se acceptă responsabilitatea privind situaţia sau statutul niciunei societăţi menţionate în acest site.

Această notificare este emisă de:

GCE Group AB înfiinţată in Suedia, înregistrată cu nr. 556651-1167, cu sediul social aflat în Suedia, la adresa Murmansgatan 126, 212 25 Malmö.